Mijn werkwijze en gesprekken

Inhoudelijk wordt gebruik gemaakt van alle gangbare vormen van therapie. Doorgaans werk ik klachtgericht en kortdurend.

Naast de meer gedragsmatige aanpak, werk ik ook psychoanalytisch. Kenmerkend voor deze therapievorm is dat ik mij niet uitsluitend richt op de symptomen van de klacht, maar door de analyse worden onbewuste en achterliggende oorzaken duidelijk en kan er gewerkt worden aan de oplossing.

Onder mijn begeleiding leert u om de gestelde doelen te bereiken. Mijn rol als therapeut is dat ik een poosje met u meewandel op uw levensweg om uw doel te bereiken. Daarin ben ik, luisterend, analyserend, spiegelend, inzichtgevend, stilstaand, confronterend, richtinggevend, stimulerend, ondersteunend en egoversterkend. Dit alles met een gezonde dosis humor.
Kortom, ik werk niet met één therapierichting. Er wordt vooral gezocht naar datgene wat past bij u in combinatie met de klacht.

De gesprekken

Een behandelsessie duurt een uur. In de eerste paar gesprekken worden de klachten met u geïnventariseerd en proberen we inzicht te krijgen in uw problemen en de mogelijke oorzaken daarvan. Vervolgens sluiten wij een behandelingsovereenkomst af, waarin vermeld staat welke behandeling er is afgesproken en wat het beoogde einddoel is. Ook staan hierin een aantal regels vermeld over de rechten en plichten voor u als cliënt en voor mij als therapeut.

Meestal komt u een keer per week en als de therapie verder gevorderd is kan de tijd tussen de behandelsessies worden verlengd. Ook zullen er in overleg met u tussentijdse evaluaties afgesproken worden.

Zowel u en ik als therapeut zetten zich in voor het bereiken van het gestelde doel. U met uw deskundigheid (wat betreft uw eigen persoon) en ik als therapeut met mijn vakkennis. Eventuele ongenoegens zijn altijd bespreekbaar. Als u van mening bent dat u niet goed geholpen wordt, is het verstandig om dit naar voren te brengen, zodat wij samen naar een andere oplossing kunnen zoeken. Het gaat er tenslotte om dat wij de weg vinden die bij u past.